Aktivované Rozhladne Kopce Hrady

P.č.: Datum Kóta  R oz/ Kopec / Hrad Lokator Aktivoval CB / PMR
1 5.1.2014 Petranky Martakov Kopec Rozhl JN99IJ Jožo Radar CB
2 12.1.2014 Červený Kamen Hrad JN88QJ Alan Trnava PMR
3 1.1.2014 Velký Polom Kopec JN99IM Jozef-Yogi Olešná PMR
4 4.1.2014 Velký Blaník 638 m Rozhladna JN79KP Tomaš Vlašim PMR
5 4.1.2014 Řísnický vrch 689 m Kopec JN79KN Tomáš Vlašim PMR
6 4.1.2014 Holý vrch 632 m Kopec JN79LO Tomaš Vlašim PMR
7 11.1.2014 Skalka 533 m Kopec JN79DV Tomáš Vlašim PMR
8 11.1.2014 U Červeného Kríže 548 m Kopec JN79CU Tomáš Vlašim PMR
9 11.1.2014 Babka 506 m Kopec JN79CV Tomáš Vlašim PMR
10 11.1.2014 Chlum 506 m Kopec JN79HS Tomáš Vlašim PMR
 
11 18.1.2014 Budákuv kopec 490 m Kopec JN79GS Tomáš Vlašim PMR
12 18.1.2014 Neštetická  hora 534 m Rozhladna JN79GS Tomáš Vlašim PMR
13 25.12014 Skalka 516 m Kopec JN79JW Tomáš Vlašim PMR
14 25.1.2014 Horka 471 m Kopec JN79JV Tomáš Vlašim PMR
15 25.1.2014 Horka 451 m Kopec JNJO79JV Tomáš Vlašim PMR
16 9.2.2014 Driny nad jaskynou Driny 483 m Kopec JN88QM Alan Trnava PMR
17 4.2.2014 Studeničný      717 m Kopec JN99JM Topaz Tešín PMR
18 22.2.2014 Rozhladna Šianec 264 m Rozhladna JN88VJ Alan Trnava PMR
19 23.2.2014 Plenisko 586 m Kopec JN99IO Topaz Tešín PMR
20 23.2.2014 Malý Kozinec     654 m Kopec JN99IO Topaz Tešín PMR
21 1.3.2014 Dedina 421 m Kopec JN99GR Topaz Tešín PMR
22 1.3.2014 Kukla 564 m Rozhladna JN88PJ Alan Trnava PMR
23 8.2.2014 Černanský Chlum 530 m Kopec JN79IU Tomaš Vlašim PMR
24 8.2.2014 Trkotín 518 m Kopec JN79IU Tamáš Vlašim PMR
25 8.2.2014 Častovka 478 m Kopec JN79IU Tomáš Vlašim PMR
26 8.2.2014 Vepří 481 m Kopec JN79IU Tomáš Vlašim PMR
27 10.2.2014 Bŕezák Rozhl Špulka 533 m Rozhledna JN79JT Tomáš Vlašim PMR
27 15.2.2014 Javornicka Hura 583 m Kopec JN79MQ Tamaš Vlašim PMR
28 15.2.2014 Machotín 524 m Kopec JN79KU Tomaš Vlašim PMR
29 16.2.2014 V Hurkach 478 m Kopec JN79JR Tomáš Vlašim PMR
30 22.2.2014 Hranice 705 m Kopec JN79KL Tomaš Vlašim PMR
31 22.2.2014 Homole 665 m Kopec JN79JL Tomáš Vlašim PMR
32 15.2.2014 Bučina 519 m Kopec JN79LQ  Tomáš Vlašim PMR
33 15.2.2014 Granuv vrch 562 m Kopec JN79LP Tomaš Vlašim PMR
34 15.2.2014 Na Skalkách 604 m Kopec JN79LP Tomáš Vlašim PMR
35 15.2.2014 Na Spravedlnosti 505 m Kopec JN79KS Tomáš Vlašim PMR
36 15.2.2014 Na spravedlnosti 466 m Kopec JN79KQ Tomáš Vlašim PMR
37 15.2.2014 Vrchy 533 m Kopec Jn79KT Tomáš Vlašim PMR
38 15.2.2014 Skrivánek 499 m Kopec Jn79JU Tomáš Vlašim PMR
39 29.3.2014 Filipka 711m Kopec JN99JO Topaz             Tešín
40
 
22.3.2014 Skalka 649 m Kopec JN99IO Topaz Tešín PMR
41 22.3.2014 Velká Kykula 811m Kopec JN99IO Topaz Tešín PMR
42 22.3.2014 Magura 1107 m kopec JN99MR Tom Teras Třinec PMR
43 2.4.2014 Javorový 627 m kopec JN99JP Tom Terasa Trinec PMR
44 2.4.2014 Loučka 835 m kopec JN99JP Tom Terasa Trinec PMR
45 2.4.2014 Hrbel 727 m kopec JN99JP Tom Terasa Trinec PMR
46 2.4.2014 Poledni 672 m kopec JN99JP Tom Terasa Trinec PMR
47 21.4.2014 Kalužný 944 m kopec JN99HN Tom Tersa Trinec PMR
48 21-.4.2014 Smrčina 1014 m kopec JN99HO Tom Terasa Trinec PMR
49 21.4.2014 Ropice 1083 m kopec JN99HO Tom Teras Trinec PMR
50 21.4.2014 Šindelná 1000m kopec JN99HO Tom terasa Trinec PMR
51 21.4.2014 Javorový 1032 m kopec JN99HO Tom Terasa Trinec PMR
52 21.4.2014 Malý Javorový 946 m kopec JN99HP Tom Terasa Trinec PMR
53 27.4.2014 Pastuchovka 323 m kopec JN99GS Topaz Tešín PMR
54 4.5.2014 Hyrca 929 m kopec JN99LQ Tom Terasa Trinec PMR
55. 25.5.2014 Dédina 421 m kopec JN99GR Tom Terasa Třinec PMR
56. 1.6.2014 Pilsko 1557 m kopec JN99PM Tom Terasa Tŕinec PMR
57. 7.6.2014 Velký Javorník u Frenštátu 918 m kopec JN99BM Tom Terasa Tŕinec  CB
58. 22.6.2014 Radhosť 1129 m kopec JN99CL Tom Terasa Trinec CB
59. 21.6.2014 Sokolie 1171 m kopec JN99MF Honza Karviná PMR
60. 21.6.2014 Velký Kriván 1709 m kopec JN99ME Honza Karviná PMR
61. 22.6.2014 Noríči Hora 1047 m kopec JN99DM Tom Terasa Trinec PMR
62. 22.6.2014 Zmrzlí vrch 1043 m kopec
 
JN99DM Tom Terasa Trinec  
63. 21.6.2014 Radegast 1106 m Kopec JN99DL Tom Terasa Trinec PMR
64. 21.6.2014 Radhošť 1129 m Kopec JN99CL Tom Terasa Trinec PMR
65. 21.6.2014 Čarták 953 m Kopec JN99EJ Tom Terasa Trinec PMR
66. 21.6.2014 Beskyd 900 m Kopec JN99FJ Tom Terasa Trinec PMR
67. 22.6.2014 Tanečnica 1084 m Kopec JN99DL Tom Terasa Trinec PMR
68. 22.6.2014 Velka Polana 981 m Kopec JN99Cl Tom Terasa Trinec PMR