Názov súťaže :                ROZKOP HRAD

                                                                             Je to skratka : Rozhľadne - ROZ
                                                                                                         Kopce - KOP

                                                                                                           Hrady- HRAD

 

                    KOPCE / ROZHLADNE / HRADY

           súťaž pre „ praštených anténou „ na CB a PMR pásme.
 

Pravidlá súťaže :

1) súťaž je určená pre „ praštených anténou „ v SR a ČR   

2) súťažiť možno aj z územia iného štátu , pričom jeden z účastníkov spojenia sa musí nachádzať

na území SR alebo ČR ( možnosť pre dovolenkárov )

3) aktivovať jednu kótu možno 1x ročne na CB pásme a 1x ročne na PMR pásme

4) na aktiváciu Kopca / Rozhľadne / Hradu sú nutné 2  spojenia . Súťaž Hrady neplatí

pre zámky , zámočky , kúrie a +nezistiteľné kóty ap .

5) z jednej kóty je neobmedzený počet spojení

6) s jednou protistanicou je možné započítať len jedno spojenie z jednej kóty na CB pásme a jedno

na PMR pásme počas jedného dňa

7) na kótu sa vytrepeš po svojich ( motorové kone sú povolené len pod kopcom )

8) výsledky spojení posielať elektronicky na jozoradar@gmail.com do 10 dňa nasledujúceho mesiaca

9) súťaž prebieha od 1.1.2014 do 31.12.2014. a to svojím 1 ročníkom . Uzávierka 1 ročníka súťaže

je 15.1.2015 . Výsledky budú vyhlásene na webe a diplomy odovzdané na stretnutí.

10) Organizátor si vyhradzuje právo riešiť všetky sporné hodnotenia ,možnosť zmeniť , upraviť

pravidlá súťaže , príp. súťaž zrušiť.

                                                                              BODOVANIE :
 

Výška kóty
 m.n.m
Body za
1 km spojenia
Body za
Aktiváciu Kóty
     
do 600 m  1 bod  10 bodov
     
601 -1200 m  2 body  20 bodov
     
nad 1201 m  3 body  30 bodov
       

 

              DOMASEDI                    KONÍČKARI
          vysielajúci z domaceho QTH                sedlajúci kone až na portejbl
              1 km  = 1 bod                     1 km  =  1 bod

 

 
   
   


                           NÁSOBIČE                

ROZHLADNE  x  2
 HRADY  x  3

 

No a prečo násobiče ?


Kopce kde je ROZHLADNA , HRAD nie sú ideálnymi a často ani len preverenými vysielacími stanovišťami . Preto je treba zvýhodniť tých čo tam pôjdu a budú chcieť uskutočniť spojenia aj s týchto krásnych kútov SR, ČR , prípadne okolitých krajov .

 

BONUSY :

Na podporu a zatraktívnenie súťaže som zaviedol sekciiu BONUSY  na určité predom dané dni . Termíny a bližšie inf v sekcii BONUSY - akcie

 

 

Praktické výpočty bodovania - sekcia VZORY


Hodnotenie pre CB a PMR pásmo

1 miesto : Diplom
2 miesto : Diplom
3 miesto : Diplom
4 miesto : Čestný Diplom + ??

Pre súťaž KOPCE /HRADY/ROZHLADNE uvádzať :
- dátum spojenia
- čas
- meno KOPCA , HRADU , ROZHLADNE
- lokátor kóty
- nadmorskú výšku kóty
- súradnice podla lokalizácie na mape mapy.hiking.sk , mapy.cz , www.tourmapy.cz ,mapy.azet.sk  ap. ( musí byť jednoznačne dohladatelná na webe )
- svoju volačku , domáce QTH , súťažím v CB alebo PMR pásme

- celkovú dĺžku spojení v km v CB pásme a PMR pásme
-  vypočítaný počet bodov za   spojenia  samostatne  v CB pásme a samostatne v PMR pásme
- ako som dosiahok kótu ( peši , bicyklom , autom .. )

nepovinné:

- poslať denník v el . podobe , naskenovaný v jpg , pdf formáte ap
- kanál, frekvencie,protistanice reporty, typ staničky, web adresu zdroja inf.  , všetko čo chcete povedať ostatným  ap...

UPOZORNENIE :  z technických dôvodov nie je možné uchovávať všetky denníky , podklady  pre tabulky ap.

Veľa krásnych spojení praje Jožo Radar