VÝPOČET BODOV pre ROZHLADNU

Príklad :

A) vytrpeš sa peši , bycyklom na kótu ROZHLADNA  o 1000 m.n.m.  , spravíš 8 spojení  na CB pásme , v celkovej dlžke 500 km . Dalej spravíš  3 spojenia na PMR pásme v celkovej dlžke 100 km.

Výpočet : 

ROZHLADNA  1000 m.n.m.

pre CB pásmo  - aktivácia ROZHLADNE  od 600-1200m              = 20 bodov

                      - 8 spojení , o celkovej dlžke 500 km , vo výške  600-1200 m  kde 1 km=2 body  =  500 km x 2  = 1000 bodov

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Súčet bodov za spojenia na CB pásme                                    20 + 1000 = 1020 bodov

                    - násobič za spojenie z ROZHLADNE  x 2                        =  1020 bodov  x 2 = 2040 bodov

Získavaš celkovo 2040 bodov za CB pásmo

 

pe PMR pásmo - aktivácia                                                                                                             = 20 bodov

                      - 3 spojenia , o celkovej dlžke 100 km  , výška 600-1200 m , 1 km = 2 body                = 100 km x 2 = 200 bodov

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Súčet bodov za spojenia na PMR pásme                                  20 + 200 = 220 bodov

                     - násobič za spojenie z ROZHLADNE x 2                            = 220 bodov x 2 = 440  bodov

Získavaš celkovo 440 bodov za PMR pásmo

 

B) rovnaký príklad len na kótu sa vytrepeš motoricky KONIČKARI  ( autom , motorkou, štvorkolkou )

 NEMOŽEŠ AKTIVOVAŤ KÓTU !!

Platí :  1 km = 1 bod

Výpočet bodov :

pre CB pásmo  : 8 spojení o celkovej dlžke 500 km                         = 500 km  x 1 = 500 bodov

pre PMR pásmo : 3 spojenia o dlžke 100 km                                   = 100 km x 1 = 100 bodov

 

Získavaš celkovo 500 bodov za CB pásmo a 100 bodov za PMR pásmo

 

C) rovnaký príklad len si DOMASED   ( domace QTH )

 NEMOŽEŠ AKTIVOVAŤ KÓTU !!

Platí :  1 km = 1 bod

Výpočet bodov :

pre CB pásmo  : 8 spojení o celkovej dlžke 500 km                         = 500 km  x 1 = 500 bodov

pre PMR pásmo : 3 spojenia o dlžke 100 km                                   = 100 km x 1 = 100 bodov

   

Získavaš 500 bodov v CB pásme a 100 bodov v PMR pásme