VÝPOČET BODOV pre Kopec

Príklad :

A) vytrpeš sa peši , bycyklom na kótu Kopec  o 1000 m.n.m.  , spravíš 8 spojení  na CB pásme , v celkovej dlžke 500 km . Dalej spravíš  3 spojenia na PMR pásme v celkovej dlžke 100 km.

Výpočet : 

KOPEC 1000 m.n.m.

pre CB pásmo  - aktivácia kopca  od 600-1200m              = 20 bodov

                      - 8 spojení , o celkovej dlžke 500 km       = 500 bodov

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             20 + 500 =  520 bodov

                  

Súčet bodov za spojenia na CB pásme   x násobič 2           ( 20 + 500 ) x 2  =  1040 bodov

                                                             ( výška 600-1200 m , 1 km = 2 body)

 

pe PMR pásmo - aktivácia kopca  od 600-1200m                                                                           = 20 bodov

                      - 3 spojenia , o celkovej dlžke 100 km                                                                  = 100 bodov

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                             20 + 100 = 120 bodov

Súčet bodov za spojenia na PMR pásme  x násobič 2               (20 + 100) x2  = 240 bodov

                                                                ( výška 600-1200 m , 1 km = 2 body)

B) rovnaký príklad len na kótu sa vytrepeš motoricky KONIČKARI ( autom , motorkou, štvorkolkou )

 NEMOŽEŠ AKTIVOVAŤ KÓTU !!

Platí :  1 km = 1 bod

Výpočet bodov :

pre CB pásmo  : 8 spojení o celkovej dlžke 500 km                         = 500 km  x 1 = 500 bodov

pre PMR pásmo : 3 spojenia o dlžke 100 km                                   = 100 km x 1 = 100 bodov

 

Získavaš 500 bodov v CB pásme a 100 bodov v PMR pásme             

                 

C) rovnaký príklad len si DOMASED ( domace QTH )

 NEMOŽEŠ AKTIVOVAŤ KÓTU !!

Platí :  1 km = 1 bod

Výpočet bodov :

pre CB pásmo  : 8 spojení o celkovej dlžke 500 km                         = 500 km  x 1 = 500 bodov

pre PMR pásmo : 3 spojenia o dlžke 100 km                                   = 100 km x 1 = 100 bodov

   

Získavaš 500 bodov v CB pásme a 100 bodov v PMR pásme